Åpenhetsloven

Åpenhetsloven er et juridisk rammeverk som regulerer ansvarlighet og gjennomsiktighet i leverandørkjeder, spesielt innen EU.

Denne loven krever at større selskaper og offentlige enheter gir innsikt i hvordan de håndterer sosiale og miljømessige risikoer i sine leverandørkjeder.

Virksomheter som omfattes av Åpenhetsloven må aktivt identifisere, evaluere og adressere risikoer knyttet til leverandørkjedene sine. Dette kan inkludere aspekter som menneskerettigheter, arbeidsforhold, miljøpåvirkninger og etikk. Loven legger vekt på behovet for åpenhet rundt disse forholdene, og selskaper må rapportere om tiltakene de tar for å sikre etisk og bærekraftig praksis i hele verdikjeden.

For å overholde Åpenhetsloven må virksomheter etablere robuste systemer for datainnsamling og rapportering. Dette kan innebære implementering av retningslinjer, verktøy og prosesser for å samle inn, evaluere og rapportere informasjon om leverandørers praksis og påvirkninger.

Bolaks Group har utviklet ulike retningslinjer og prosedyrer for å ivareta Åpenhetsloven, blant annet våre retningslinjer for Anti-korrupsjon, prosedyre for leverandører og godkjenning, samt vår prosedyre for leverandørrevisjon. Alle av våre leverandører som er klassifisert som vesentlig, må forplikter seg til å følge våre retningslinjer, via vår egenerklæring for leverandører.  Vi reviderer en stikkprøve utvalg av leverandører årlig, og leverandørene som ikke leve opp til våre strenge krav mister sin godkjenning og kan ikke benyttes lenger.  

Mer informasjon angående hvordan vi håndtere risiko i leverandørkjeden samt vårt samsvar iht. Åpenhetsloven kan leses i vår Redegjørelse iht. Åpenhetsloven.

Kunnskap

Sertifiseringer og rapporter

Trykk for å se mer