Visjon og verdier

Visjon - Bolaks - Ledende kvalitet for generasjoner

Bolaks Group vil produsere kvalitetsmat på en bærekraft og etisk måte, med en balansert tilnærming til økonomisk avkastning for våre eiere og verdiskapning for samfunnet.  Vi vil gjennomføre dette via våre strategiske fokusområder og delmål som styrker lønnsomheten gjennom ansvarlig produksjon.

Bolaks Group forplikter seg til å ha høye etiske standarder i alle våre forretningsbeslutninger og operasjoner. Dette inkluderer å handle ærlig, rettferdig og i samsvar med gjeldende lover og reguleringer. Vi vil også fremme en kultur for integritet, som inkluderer nulltoleranse for korrupsjon, bestikkelser eller annen uetisk atferd, slik det er beskrevet i vår Retningslinjer for anti-korrupsjon. Vi vil arbeide aktivt for å unngå at vår virksomhet, direkte eller indirekte, er involvert i brudd på menneskerettigheter, slik som diskriminering, tvangsarbeid og barnearbeid.

Selskapskart

Familie

Lær om Historien til Bolaks

Tryll for å se tidslinje