Verdikjeden

Bolaks er et resultat av en lang og stolt historie som strekker generasjoner tilbake i tid, men lidenskapen for havet har vært bærende gjennom alle våre år.

Genetikk

Bolaks er involvert i hele laksen sin livssyklus. Med to konsesjoner for stamfisk er Bolaks en viktig bidragsyter til genetikkarbeidet for Norsk laks. Bolaks er en lisensprodusent under Benchmark Genetics.

Produksjonen er GlobalGAP-sertifisert, og vi kan dokumentere full sporbarhet for laksen som blir brukt for videre generasjoner. 

ROGN 

Bolaks produserer rogn til både det norske og internasjonale markedet, og vi leverer årlig titalls millioner rognkorn.

Den unike Bolaks-stammen er utviklet gjennom generasjoner, fra gründerne hentet villaks i elvene, til laksen Norge er kjent for i dag.  

SMOLT 

Smolten blir produsert ved AS Sævareid Fiskeanlegg, et moderne anlegg som nytter både gjennomstrømming og RAS-teknologi.

Selskapet er en del av Bolaks konsernet, og leverer smolt av høy kvalitet til flere aktører. 

MATFISK 

Bolaks har all sin aktivitet og alle sine lokaliteter i Bjørnafjorden, og produserer årlig ca. 80 000 000 måltid med sunn laks.

Bolaks er et kjent og ettertraktet merke nasjonalt og internasjonalt hos kunder som vektlegger høy kvalitet. Vi har ti konsesjoner for produksjon av matfisk, og konsesjon for produksjon av 10 000 tonn laks på land.  

Slakt og salg 

Når laksen er klar til slakt, sendes den via brønnbåt til Sekkingstad AS, eller slaktes med Havline's Norwegian Gannet for videreforedling hos Hav Line Processing i Hirsthals, Danmark.

All kvalitets laks fra Bolaks selges av Sekkingstad AS.