Sertifiseringer

Vår matfisk, stamfisk og rogn er GLOBALG.A.P-sertifiserte (Global good agriculture practices) etter en standard spesielt for akvakultur.

Vi kan dermed dokumentere full sporbarhet for produksjonen vi leverer, etterlevelse av lover og regler for matvaresikkerhet, helse, miljø og sikkerhet for alle våre medarbeidere, og til dyrevelferd og hensyn til ytre miljø og økosystem.

Selskapet og alle våre ansatte arbeider kontinuerlig for å etterstrebe forbedring og en bærekraftig produksjon. Våre kvalitetssertifikater fornyes årlig gjennom revisjon utført av akkrediterte sertifiseringsorganer.

Bærekraftsrapport

Vår bærekraftsrapport viser vårt engasjement for en mer ansvarlig og bærekraftig fremtid.

Den fungerer som et nøkkelverktøy for å kartlegge, evaluere og kommunisere våre handlinger og resultater knyttet til ESG (miljømessige, sosiale og økonomiske) utfordringer. Gjennom denne rapporten ønsker vi å gi deg innsikt i våre initiativer og fremskritt mot en mer bærekraftig virksomhet.

Vår forpliktelse til bærekraft er fundamentet for vår drift, noe som er beskrevet i våre Retningslinjer for HMS, bærekraft, dyrevelferd og etikk. Vi tror på åpenhet og ansvarlighet, og vår bærekraftsrapport er et bevis på vår vilje til å være transparente om våre påvirkninger, utfordringer og suksesser. Den gir oss muligheten til å evaluere våre handlinger, identifisere områder for forbedring og dele våre ambisiøse mål med våre interessenter.

Bolaks Group rapporterer i tråd med Global Reporting Initiative (GRI) standarden. GRI-standarden er en internasjonalt anerkjent retningslinje for bærekraftsrapportering. Ved å følge GRI-standarden sikrer vi konsistens, pålitelighet og sammenlignbarhet i vår rapportering. Det også gjøre oss godt forberedt for rapportering iht. EUs CSRD i 2026 for rapporteringsår 2025.

Bærekraftsrapporten er et uttrykk for vårt engasjement for å være en drivkraft for positiv endring. Vi håper den gir deg et innblikk i vår reise mot å bli en mer bærekraftig organisasjon.

No items found.
Verdier

Åpenhetsloven

Trykk for å se hvordan vi håndterer det