Publisert
12/4/2024

Bolaks og Sekkingstad

Bolaks og Sekkingstad har inngått avtale om slakting og salg av laks.

Bolaks og Sekkingstad har inngått avtale om slakting og salg av laks

Bolaks ønsker en tettere tilknytning til markedet, og Sekkingstad en tettere tilknytning til produsenter av matfisk. Selskapene har derfor inngått en samarbeidsavtale innen markedsføring salg, videreforedling og slakting av Bolaks sin laks. Partene utgjør sammen en helhetlig sterk verdikjede fra stamfisk til marked, der aktørene er komplementære til hverandre.

Du kan lese resten av artikkelen her på kyst.no